Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English
MALBA    HISTORICKÁ MALBA
 

MALBA

up

Výstavou v Síni Mánes se v roce 1942 představil veřejnosti. Od téhož roku byl členem SVU Mánes. Kritik Z. Hlaváček o něm napsal: „Začíná tam, kde Cézanne a kubisté udělali tečku.“ Zábranský potlačuje dekorativní složky díla ve prospěch jeho pravdivosti. V souvislosti s vývojem malířství od 40. do 70. let je obrazová tvorba A. Zábranského neopominutelná."

Zastoupení ve sbírkách: Národní Galerie Praha, Středočeská Galerie Praha, Západočeská Galerie Plzeń, Galerie výtvarného umění Cheb, Moravská Galerie Brno, Galerie výtvarného umění Ostrava. Soukromí sběratelé Z Čech, Moravy, Německa, Rakouska, Švýcarska, USA, Itálie, Norska, Ruska, Latinské Ameriky, Kanady.

Adolf Zábranský - malba / painting  Adolf Zábranský - malba / painting  Adolf Zábranský - malba / painting Adolf Zábranský - malba / painting   Adolf Zábranský - malba / painting   Adolf Zábranský - malba / painting Adolf Zábranský - malba / painting
 

HISTORICKÁ MALBA

up

Tato disciplina je charakteristická výrazným procesem monumentalizace od prvotního záznamu malířského nápadu, ke konečné zjednodušené podstatě. Autor sám říká : "K látce je nutno přistupovat na základě studia doby a její problematiky.Je však třeba se osvobodit od náhodně zachovalých historických fakt ve prospěch zjednodušení myšlenky." Mistrovsky se autor vypořádal s historickým tématem "Ze starých letopisů" (text I.Olbracht). Ilustrace provedené reversní malbou na skle se vyznačují kompoziční monumentalitou a barevnou harmonií. Každá ilustrace k Olbrachtovi, by mohla být základem monumentální práce.

Adolf Zábranský - malba / painting   Adolf Zábranský - malba / painting   Adolf Zábranský - malba / painting   Adolf Zábranský - malba / painting    Adolf Zábranský - malba / painting   Adolf Zábranský - malba / painting Adolf Zábranský - malba / painting

2007 - 2009 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz