Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English
SOKOL    OSTATNÍ   
 

SOKOLSKÁ TÉMATIKA

up
perokresba

Zábranský je svrchovaný kreslíř s tvarovou pamětí. Kreslil tak, jak viděl svým vnitřním zrakem. Realita zůstávala jen podnětem mistrovského zobrazení. Pohyb je život sám. Výběr sportovní tématiky je toho dokladem. Kolik pracovitosti je zapotřebí k dosažení čisté kresebné linie tuší a rákosovým perem. Úsporná, dynamická linie má vysokou výtvarnou hodnotu. Kreslící pera si autor vyráběl sám. Ve svém atelieru měl dostatek rákosu, sám jej seřezával k potřebné měkkosti linie. Stejnou pozornost jakou věnoval technickým prostředkům však věnoval i obsahu kresby. Promyšlený obsah symbolicky vyjadřuje kresba na pamětní list obětem II.světové války z řad českých architektů.

Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba    Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba
Adolf Zábranský - perokresba
 

OSTATNÍ

up
perokresba

Technika kresby tuší a perem, mistrovsky ovládaná, umožňuje jasné vyjadřování. Portéty presidenta T.G.Masaryka vyjadřují vše co tento státník znamenal pro český národ. Navíc podoba je nanejvýš zdařilá. I další kresby nám sdělují jasnou myšlenku v mistrovské zkratce. Český lev bojující je nádherný, monumentální symbol. Výsledné jednoduchosti dosahoval autor poctivou přípravou, mnoha studií a variant řešení.

Adolf Zábranský - perokresba    Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba
Adolf Zábranský - perokresba    Adolf Zábranský - perokresba    Adolf Zábranský - perokresba    Adolf Zábranský - perokresba
Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba   Adolf Zábranský - perokresba

2007 - 2009 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz