Adolf Zábranský - malíř, grafik a ilustrátor

MALÍŘ, GRAFIK, ILUSTRÁTOR ADOLF ZÁBRANSKÝ (1909 - 1981)

REFERENCE   OCENĚNÍ   KONTAKT

Adolf Zábranský (1909 - 1981)

Adolf Zábranský studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let později Svazu čs. Výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novinovou kresbou a návrhem plakátů. Známá jsou například sgrafita v Hrzánském paláci a Ledeburské zahradě v Praze. Největších úspěchů ale dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s obrazovým doprovodem knihy. Tímto způsobem ilustroval Olbrachtovu knihu „Ze starých letopisů“ (1952), v níž se nechal inspirovat výtvarným rukopisem Mikoláše Alše, dále pak Baarovu „Hanýžku a Martínka“ (1939) a například „Národní pohádky a pověsti“ Beneše Třebízského (1941). V roce 1959 byl jmenován zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Svými ilustracemi získal mezinárodní uznání, o čemž svědčí cena H. Ch. Andersena z roku 1972. V roce 1974 mu byla udělena cena nakladatelství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY*)

*) International board on books for young people (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 
ILUSTRACE    MALBA    KRESBA    TEXTILNÍ NÁVRHY    PLAKÁT    MONUMENTÁLNÍ TVORBA         
 
webdesign - igorfaltus.com English

ILUSTRACE

 

Kresba je základním prvkem Zábranského výtvarného názoru. V ranném období koloroval akvarelem a dovedl se precizně vypořádat s obsahovou stránkou knihy. Ať jde o náměty historické, divadelní (1940) či krajové (1939 – 42). Ilustrace světa dětství jsou nejvýznamnější složkou tvorby pro děti. Text je vždy v souladu s ilustračním pojetím. Významné ilustrace pohádek z let 1946 – 49 a poezie pro děti (zejména autorů J.V.Sládka, J. Čareka a F. Hrubína). Mnohé knihy přeloženy do desítek světových jazyků (např. Do kola (1950) a Zlatá brána otevřená (1963)). Vrcholem Zábranského ilustrační tvorby jsou pak ilustrace pohádek B. Němcové, na kterých pracoval 15 let a jejichž vydání se již nedožil. Vyšly v nakladatelství Albatros v roce 1982.

Zábranský o ilustrační tvorbě: „Když se řekne, že malíř vidí očima dětí, není to zcela přesné. Pojetí ilustrace nemůže vycházet z imitace dětské kresby, to je přístup velice povrchní. Malíř v sobě musí mít něco navíc, a to bývá uvnitř uchovaná zásoba prožitků z dětství.“ (Lipsko, 1959)

 
soubor ke stažení - pdf (2 MB)     Soupis ilustrovaných knih (Marie Zábranská)
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations 
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations  
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations   
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations
Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations    Adolf Zábranský - ilustrace / illustrations

2007 - 2009 © Marie Zábranská - tel. 0420 606 349 931 - marie.zabran@seznam.cz